ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία με την επωνυμία «Χυτήρογλου BWC Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία Ειδών Ένδυσης και Συναφών Ειδών» εφεξής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) που εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής (οδός Χαϊμαντά 18), θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μου που έρχονται σε γνώση της, βάσει της παρούσας, με σκοπό τη διαχείριση και προώθηση των προϊόντων της και των υπηρεσιών που παρέχει. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους παρά μόνο σε συνεργάτες  της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που ενεργούν για λογαριασμό της. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων μου βάσει των άρθρων 11 έως 13 του Ν. 2472/1997 και το δικαίωμα μου να ανακαλέσω τη συναίνεσή μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων ή να ζητήσω τη διαγραφή αυτών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Επιπλέον, δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων που διέπουν το πρόγραμμα, όπως αυτοί αναγράφονται παρακάτω, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα προνόμια μέλους του προγράμματος είναι αυστηρά προσωπικά. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβασή τους.

Το μέλος δικαιούται να χρησιμοποιεί την ιδιότητά του και τα προνόμιά του στο Δίκτυο Καταστημάτων INGLOT της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην Ελλάδα, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από την εταιρεία και γνωστοποιούνται στο μέλος.

Μοναδική υποχρέωση του συμμετέχοντος, προκειμένου να απολαύσει τα προνόμια του προγράμματος, είναι η δήλωση του αριθμού του κινητού του τηλεφώνου που έχει χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα. Η σύνδεση του τηλεφώνου πρέπει να έχε καταχωρηθεί από Ελληνικό Πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Ο αριθμός των πόντων και τα κουπόνια δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων. Για κάθε 1 ευρώ αγορών των προϊόντων, που κάθε φορά επιλέγονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο κάτοχος της κάρτας θα συγκεντρώνει 10 πόντους (1 ευρώ=10 πόντοι). Το μέλος δικαιούται κουπόνι έκπτωσης 20% κάθε φορά που συγκεντρώνει 1.000 πόντους στον λογαριασμό του. Το κουπόνι έκπτωσης 20%  δίνεται από το ταμείο στο μέλος και αυτόματα αφαιρούνται οι 1.000 πόντοι από τον λογαριασμό του. Το κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί σε όποια συναλλαγή επιθυμεί το μέλος σε διάστημα 90 ημερών από την ημερομηνία που εκδόθηκε το κουπόνι.

Οι συναλλαγές εξαργύρωσης εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση από τη συλλογή πόντων.

Από το πρόγραμμα ανταμοιβής εξαιρούνται επίσης τα προϊόντα της συλλογής JLOxINGLOT. To μέλος δεν θα συλλέγει πόντους από την αγορά των προϊόντων της συγκεκριμένης συλλογής και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κουπόνι έκπτωσης για τα προϊόντα αυτά.

Σε περίπτωση επιλογής υπηρεσίας σε συναλλαγές εξαργύρωσης τότε η τελική αξία αγοράς των προϊόντων  για την παροχή της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης 20%, θα είναι ίση με την ορισθείσα αρχική αξία αγορών προϊόντων για την παροχή της υπηρεσίας αυτής.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αλλοιώνει ή να αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών.Επιπλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρεί κατά την απόλυτη κρίση της προϊόντα ή υπηρεσίες από το πρόγραμμα επιβράβευσης.

Ο συμμετέχων, προκειμένου να αποκομίσει την έκπτωση, θα προσκομίσει το κουπόνι έκπτωσης 20% και θα δηλώσει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα. Σε κάθε συναλλαγή δύναται να εξαργυρωθεί μόνο ένα κουπόνι έκπτωσης 20 %.

Εφόσον οι πόντοι εξαργυρωθούν δεν δύναται να γίνει ακύρωση της εξαργύρωσης και επιστροφή των πόντων.

Σε περίπτωση απώλειας του κουπονιού δύναται να αποσταλεί στο μέλος ο αριθμός του κουπονιού.

Ευνόητο είναι ότι, σε περίπτωση πτώσης τάσης του ρεύματος, δυσλειτουργίας του ταμειακού συστήματος των καταστημάτων INGLOT ή εν γένει γεγονότος ανωτέρας βίας, το κουπόνι έκπτωσης 20% δεν δύναται να εξαργυρωθεί.

Εφόσον το μέλος στείλει σωστά συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία της αίτησης τότε θα του αποσταλεί ο αριθμός του κουπονιού μέσω sms στο κινητό του τηλέφωνο. Η εταιρεία οφείλει να αποστείλει το κουπόνι μόνο εφόσον δεν έχει εξαργυρωθεί. Η πληροφορία του κουπονιού δεν μπορεί να αποσταλεί σε αριθμό κινητού διαφορετικό από αυτό που είναι συνδεδεμένο το κουπόνι ή μέσω άλλου τρόπου επικοινωνίας, παρά μόνο με sms.

Η εγγραφή στο πρόγραμμα γίνεται είτε στο κατάστημα INGLOT μέσω tablet, με τη βοήθεια του προσωπικού, είτε διαδικτυακά, μέσω του microsite του σχήματος. Για την εγγραφή μέσω tablet το προσωπικό του καταστήματος καταχωρεί τα στοιχεία του μέλους στην ειδικά σχεδιασμένη φόρμα εγγραφής που υπάρχει στην εφαρμογή του tablet που έχει στη διάθεσή του. Το μέλος καταχωρεί τα στοιχεία του κινητού του και λαμβάνει με sms κωδικό επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση που το μέλος είναι γραμμένο και στο πρόγραμμα επιβράβευσης των επαγγελματιών (B2B) τότε δεν μπορεί να καταχωρηθεί ως μέλος στο πρόγραμμα επιβράβευσης των καταναλωτών (Β2C) και η διαδικασία εγγραφής δεν θα προχωράει. Μετά την καταχώρηση του κωδικού επιβεβαίωσης που παραλήφθηκε από το μέλος με sms στο tablet καταχωρούνται σε αυτό τα προσωπικά στοιχεία του μέλους, το μέλος αποδέχεται τους όρους χρήσης του προγράμματος και ολοκληρώνεται η εγγραφή στο πρόγραμμα. Για την εγγραφή μέσω microsite, το υποψήφιο μέλος εγγράφεται διαδικτυακά, καταχωρώντας τα στοιχεία που ζητούνται σε αυτό και λαμβάνει με sms κωδικό επιβεβαίωσης στο κινητό που καταχώρισε. Σε περίπτωση που το μέλος είναι γραμμένο και στο πρόγραμμα επιβράβευσης των επαγγελματιών (B2B) τότε δεν μπορεί να καταχωρηθεί ως μέλος στο πρόγραμμα επιβράβευσης των καταναλωτών (Β2C) και η διαδικασία εγγραφής δεν θα προχωράει. Έπειτα από την καταχώρηση του κωδικού επιβεβαίωσης και των προσωπικών του στοιχείων, το μέλος αποδέχεται τους όρους χρήσης του προγράμματος και η εγγραφή του στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται.

Οι πόντοι παραγράφονται εφόσον δεν γίνει καμία συναλλαγή για 24 μήνες.

  1. ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει την διακριτική ευχέρεια και το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή του προγράμματος προνομίων οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία, καθώς το πρόγραμμα αυτό αποτελεί οικειοθελή παροχή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Το μέλος απολαμβάνει προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων βρίσκεται σε ισχύ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά την διακριτική της ευχέρεια.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο του παρόντος και του προγράμματος επιβράβευσης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί επίσης κάθε δικαίωμα να τερματίσει το παρόν πρόγραμμα προνομίων.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρείας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της εταιρείας.

Οι πόντοι παραγράφονται δύο χρόνια μετά την τελευταία συναλλαγή του μέλους με χρήση της κάρτας και αφού έχει ειδοποιηθεί το μέλος τρεις μήνες νωρίτερα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ του προγράμματος ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση κακής χρήσης ή προσπάθειας εξαπάτησης από το μέλος. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι πόντοι που έχουν κερδηθεί θα διαγράφονται αμέσως και όλα τα προνόμια θα αφαιρούνται.

 

  1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα οφείλει να ειδοποιεί την ΕΤΑΙΡΕΙΑ για τυχόν αλλαγή διεύθυνσης, email ή κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, είτε τηλεφωνικά, είτε γραπτά. Μέχρι τη γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλαιά διεύθυνση.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του μέλους μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου. Εάν το μέλος δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, δύναται να το αναφέρει μέσω τηλεφωνικής, γραπτής ή προφορικής αίτησης στο κατάστημα επικοινωνίας ή στη γραμμή εξυπηρέτησης μελών 211 106 3197 (Δευτέρα – Παρασκευή 9:00-17:00, πλην αργιών).

 

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτής και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα δικαιούται να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ή να διορθώσει ή να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του κατόπιν ειδοποίησης στη γραμμή εξυπηρέτησης μελών 211 106 3197 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00-17:00, πλην αργιών).

Ως εγγραφή στο σχήμα επιβράβευσης νοείται η ενεργοποίηση του μέλους. Ενεργοποίηση γίνεται είτε μέσα στα καταστήματα INGLOT είτε μέσω online εγγραφής ακολουθώντας τη διαδικασία.

Η σύνδεση του τηλεφώνου πρέπει να έχει καταχωρηθεί από Ελληνικό Πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Το μέλος παρέχει τη συγκατάθεσή του στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όπως χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με τα ανωτέρω, και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης του προγράμματος.

 

 

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

 

Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρία με την επωνυμία «HAGALUND TRADING LIMITED» εφεξής (ΕΤΑΙΡΕΙΑ) που εδρεύει στην Κύπρο, οδός Σπύρου Κυπριανού αριθ. 143, Chrysanthou Business Centre, 3083 Λεμεσός, θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα προσωπικά δεδομένα μου που έρχονται σε γνώση της βάση της παρούσας, με σκοπό την διαχείριση και προώθηση των προϊόντων της και των υπηρεσιών που παρέχει. Τα δεδομένα αυτά δεν ανακοινώνονται σε τρίτους παρά μόνο σε συνεργάτες  της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ που ενεργούν για λογαριασμό της. Σε κάθε περίπτωση διατηρώ τα δικαιώματα ενημέρωσης, πρόσβασης και αντίρρησης στην επεξεργασία των στοιχείων μου βάσει του ενοποιημένου  Περί Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (Προστασία του Ατόμου) Νόμου του 2001 (138(Ι)/2001) και το δικαίωμα μου να ανακαλέσω τη συναίνεση μου για τη χρήση των προσωπικών μου δεδομένων ή να ζητήσω τη διαγραφή αυτών κατόπιν σχετικής ειδοποίησης. Επιπλέον, δηλώνω ότι έλαβα γνώση των όρων που διέπουν το πρόγραμμα, όπως αυτοί αναγράφονται παρακάτω, τους οποίους αποδέχομαι ανεπιφύλακτα.

ΟΡΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

  1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Τα προνόμια μέλους του προγράμματος είναι αυστηρά προσωπικά. Απαγορεύεται η με οποιονδήποτε τρόπο μεταβίβασή τους.

Το μέλος δικαιούται να χρησιμοποιεί την ιδιότητά του και τα προνόμιά του στο Δίκτυο Καταστημάτων Inglot της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ στην Κύπρο, πάντοτε μέσα στα πλαίσια που ορίζονται κάθε φορά από την εταιρία και γνωστοποιούνται στο μέλος.

Μοναδική υποχρέωση του συμμετέχοντος προκειμένου να απολαύσει τα προνόμια του προγράμματος, είναι η δήλωση του αριθμού του κινητού του τηλεφώνου που έχει χρησιμοποιήσει κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα. Η σύνδεση του τηλεφώνου πρέπει να έχε καταχωρηθεί από Κυπριακό Πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Ο αριθμός των πόντων και τα κουπόνια δεν μπορούν να επιστραφούν έναντι χρημάτων. Για κάθε 1 ευρώ αγορών των προϊόντων που κάθε φορά επιλέγονται από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ, ο κάτοχος της κάρτας θα συγκεντρώνει 10 πόντους (1 ευρώ=10 πόντους). Το μέλος δικαιούται κουπόνι έκπτωσης -20% κάθε φορά που συγκεντρώνει 1000 πόντους στον λογαριασμό του. Το κουπόνι έκπτωσης -20%  δίνεται από το ταμείο στο μέλος και αυτόματα αφαιρούνται οι 1000 πόντοι από τον λογαριασμό του. Το κουπόνι μπορεί να εξαργυρωθεί σε όποια συναλλαγή επιθυμεί το μέλος σε διάστημα 90 ημερών από την ημερομηνία που εκδόθηκε το κουπόνι.

Οι συναλλαγές εξαργύρωσης εξαιρούνται σε κάθε περίπτωση από την συλλογή πόντων.

Από το πρόγραμμα ανταμοιβής εξαιρούνται επίσης τα προϊόντα της συλλογής JLOxINGLOT. To μέλος δεν θα συλλέγει πόντους από την αγορά των προϊόντων της συγκεκριμένης συλλογής και δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει κουπόνι έκπτωσης για τα προϊόντα αυτά.

Σε περίπτωση επιλογής υπηρεσίας σε συναλλαγές εξαργύρωσης τότε, η τελική αξία αγοράς των προϊόντων  για την παροχή της υπηρεσίας συμπεριλαμβανομένης της έκπτωσης 20%, θα είναι ίση με την ορισθείσα αρχική αξία αγορών προϊόντων για την παροχή της υπηρεσίας αυτής.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί μονομερώς το σύστημα ανταμοιβής και να αλλοιώνει ή αντικαθιστά το ύψος επιβράβευσης των αγορών.Επιπλέον, η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να εξαιρεί κατά την απόλυτη κρίση της προϊόντα ή υπηρεσίες από το πρόγραμμα επιβράβευσης.

Ο συμμετέχων, προκειμένου να αποκομίσει την έκπτωση, θα προσκομίσει το κουπόνι έκπτωσης -20% και θα δηλώσει τον αριθμό κινητού τηλεφώνου που χρησιμοποίησε κατά την εγγραφή του στο πρόγραμμα. Σε κάθε συναλλαγή δύναται να εξαργυρωθεί μόνο ένα κουπόνι έκπτωσης -20%.

Εφόσον οι πόντοι εξαργυρωθούν, δεν δύναται να γίνει ακύρωση της εξαργύρωσης και επιστροφή των πόντων.

Σε περίπτωση απώλειας του κουπονιού, δύναται να αποσταλεί στο μέλος ο αριθμός του κουπονιού.

Ευνόητο είναι ότι, σε περίπτωση πτώσης τάσης του ρεύματος, δυσλειτουργίας του ταμειακού συστήματος των καταστημάτων INGLOT ή εν γένει γεγονότος ανωτέρας βίας, το κουπόνι έκπτωσης -20% δεν δύναται να εξαργυρωθεί.

Εφόσον το μέλος στείλει σωστά συμπληρωμένα όλα τα στοιχεία της αίτησης τότε θα του αποσταλεί ο αριθμός του κουπονιού μέσω sms στο κινητό του τηλέφωνο. Η εταιρία οφείλει να αποστείλει το κουπόνι μόνο εφόσον δεν έχει εξαργυρωθεί. Η πληροφορία του κουπονιού δεν μπορεί να αποσταλεί σε αριθμό κινητού διαφορετικό από αυτό που είναι συνδεδεμένο το κουπόνι ή μέσω άλλου τρόπου επικοινωνίας, παρά μόνο με sms.

Η εγγραφή στο πρόγραμμα γίνεται είτε στο κατάστημα Inglot μέσω tablet με την βοήθεια του προσωπικού, είτε διαδικτυακά, μέσω του microsite του σχήματος. Για την εγγραφή μέσω tablet, το προσωπικό του καταστήματος καταχωρεί τα στοιχεία του μέλους στην ειδικά σχεδιασμένη φόρμα εγγραφής που υπάρχει στην εφαρμογή του tablet που έχει στη διάθεση του. Το μέλος καταχωρεί τα στοιχεία του κινητού του και λαμβάνει με sms κωδικό επιβεβαίωσης. Σε περίπτωση που το μέλος είναι γραμμένο και στο πρόγραμμα επιβράβευσης των επαγγελματιών (B2B) τότε δεν μπορεί να καταχωρηθεί ως μέλος στο πρόγραμμα επιβράβευσης των καταναλωτών (Β2C) και η διαδικασία εγγραφής δεν θα προχωράει. Μετά την καταχώρηση του κωδικού επιβεβαίωσης που παραλήφθηκε από το μέλος με sms στο tablet καταχωρούνται σε αυτό τα προσωπικά στοιχεία του μέλους, το μέλος αποδέχεται τους όρους χρήσης του προγράμματος και ολοκληρώνεται η εγγραφή στο πρόγραμμα. Για την εγγραφή μέσω microsite, το υποψήφιο μέλος εγγράφεται διαδικτυακά, καταχωρώντας τα στοιχεία που ζητούνται σε αυτό και λαμβάνει με sms κωδικό επιβεβαίωσης στο κινητό που καταχώρισε. Σε περίπτωση που το μέλος είναι γραμμένο και στο πρόγραμμα επιβράβευσης των επαγγελματιών (B2B) τότε δεν μπορεί να καταχωρηθεί ως μέλος στο πρόγραμμα επιβράβευσης των καταναλωτών (Β2C) και η διαδικασία εγγραφής δεν θα προχωράει. Μετά την καταχώρηση του Κωδικού επιβεβαίωσης και των προσωπικών του στοιχείων, το μέλος αποδέχεται τους όρους χρήσης του προγράμματος και η εγγραφή του στο πρόγραμμα ολοκληρώνεται.

Οι πόντοι παραγράφονται εφόσον δεν γίνει καμία συναλλαγή για 24 μήνες.

  1. ΛΗΞΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ έχει την διακριτική ευχέρεια και το δικαίωμα να προβεί σε διακοπή του προγράμματος προνομίων οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση ή αιτιολογία καθώς το πρόγραμμα αυτό αποτελεί οικειοθελή παροχή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ.

Το μέλος απολαμβάνει προνόμια για όσο χρονικό διάστημα το πρόγραμμα προνομίων βρίσκεται σε ισχύ. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί κάθε δικαίωμα να μεταβάλει αυτό το χρονικό διάστημα κατά την διακριτική της ευχέρεια.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ δικαιούται να τροποποιεί μονομερώς οποιονδήποτε όρο του παρόντος και του προγράμματος επιβράβευσης, συμπεριλαμβανομένου και του τρόπου υπολογισμού των πόντων και του ύψους επιβράβευσης αγορών. Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί επίσης κάθε δικαίωμα να τερματίσει το παρόν πρόγραμμα προνομίων.

Εάν για οποιονδήποτε λόγο η ΕΤΑΙΡΕΙΑ τροποποιήσει μέρος ή το σύνολο των όρων του προγράμματος ή παύσει το πρόγραμμα προνομίων, ο συμμετέχων ουδεμία αξίωση διατηρεί κατά της εταιρίας, εφόσον ήδη με το παρόν αναγνωρίζει ότι πρόκειται για πρόγραμμα προνομίων που παρέχεται από ελευθεριότητα της εταιρίας.

Οι πόντοι παραγράφονται δύο χρόνια μετά την τελευταία συναλλαγή του μέλους με χρήση της κάρτας και αφού έχει ειδοποιηθεί το μέλος τρεις μήνες νωρίτερα.

Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να τερματίσει την ισχύ του προγράμματος ανά πάσα στιγμή σε περίπτωση κακής χρήσης ή προσπάθειας εξαπάτησης από το μέλος. Στην περίπτωση αυτή όλοι οι πόντοι που έχουν κερδηθεί θα διαγράφονται αμέσως και όλα τα προνόμια θα αφαιρούνται.

  1. ΓΕΝΙΚΑ

Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα οφείλει να γνωστοποιεί στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ τυχόν αλλαγή διεύθυνσης ή email ή του κινητού τηλεφώνου που έχει δηλώσει, είτε τηλεφωνικά, είτε γραπτά. Μέχρι την γνωστοποίηση τέτοιας αλλαγής, κάθε έγγραφο κοινοποιείται έγκυρα στην παλαιά διεύθυνση.

H ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα τακτικής ενημέρωσης του μέλους μέσω ταχυδρομείου, ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μηνύματος κινητής τηλεφωνίας (sms) ή οποιουδήποτε άλλου πρόσφορου μέσου. Εάν το μέλος δεν επιθυμεί πλέον να λαμβάνει προωθητικό και ενημερωτικό υλικό, δύναται να το αναφέρει μέσω τηλεφωνικής ή γραπτής ή προφορικής στο κατάστημα επικοινωνίας ή στη γραμμή εξυπηρέτησης μελών 223 18 539 (Δευτέρα – Παρασκευή 9:00 – 17:00 πλην αργιών)

  1. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα αναγνωρίζει ότι είναι ενήμερος για τα κάτωθι:
H ΕΤΑΙΡΕΙΑ διατηρεί το δικαίωμα να επεξεργαστεί τα προσωπικά δεδομένα του προκειμένου να βελτιώσει τη διαχείριση του πελατολογίου της και να προωθήσει τα προϊόντα και τις υπηρεσίες αυτής και των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων.

Ο συμμετέχων στο πρόγραμμα δικαιούται να ανακαλέσει τη συναίνεσή του ή να διορθώσει ή να ζητήσει τη διαγραφή των προσωπικών δεδομένων του κατόπιν ειδοποίησης στην γραμμή εξυπηρέτησης μελών 223 18 539 (Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 – 17:00 εκτός αργιών).

Ως εγγραφή στο σχήμα επιβράβευσης νοείται η ενεργοποίηση του μέλους. Ενεργοποίηση γίνεται είτε μέσα στα καταστήματα Inglot είτε μέσω online εγγραφής ακολουθώντας την διαδικασία.

Η σύνδεση του τηλεφώνου πρέπει να έχει καταχωρηθεί από Κυπριακό Πάροχο κινητής τηλεφωνίας.

Το μέλος παρέχει τη συγκατάθεσή του στην ΕΤΑΙΡΕΙΑ όπως χρησιμοποιεί τα προσωπικά του δεδομένα σύμφωνα με τα ανωτέρω και αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης του προγράμματος.